Personlige data

Det er vigtigt for os, at du føler dig sikker og tryg, når du handler med bjarne's EL. Derfor vil vi gerne informere om til hvilke formål og med hvilket retsgrundlag dine personlige oplysninger indsamles og anvendes, samt oplyse dig om dine rettigheder.

Nye persondataregler fra 25. maj 2018

De nye EU-regler omkring personlige oplysninger træder i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at der kommer nogle nye krav til, hvordan vi bruger og opbevarer personlige oplysninger.

 

Behandling af persondata og formål:

Vi, bjarne's EL, er ansvarlig for, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Som kunde har du altid ret til at få oplyst hvilke data, som vi har registreret om dig. Det kan være navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. De pågældende oplysninger vil kun blive brugt i nødvendigt omfang til registrering af arbejdsopgaver og fremsendelse af faktura på udført arbejde.

 

Sikkerhed:

Oplysninger opbevares på servere inden for EU. Dine oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.

Vi er, overfor dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personelige oplysninger hos bjarne's EL som databehandler.

Vi påser løbende, at vi har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 

Opbevaring og sletning af personlige oplysninger:

Vi opbevarer kun personoplysninger så længe, at det er nødvendigt til opfyldelse af formål og til opfyldelse af lovkrav.

 

Rettelse eller sletning af oplysninger:

Hvis oplysninger er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Dataminimering:

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vore fastsatte mål.

 

Ændringer:

Vi forbeholder os ret til at ændre i ovenstående privatlivpolitik indenfor lovens rammer efter forudgående orientering på vor hjemmeside www.bjarnes-el.dk

 

Klage over behandling af personoplysninger:

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til:

Datatilsynet, Borgergade 28.5, 1300 København K. Tlf. 33 19 32 00 eller dt@datatilsynet.dk

 

Dataansvarlig:

Dataansvarlig hos bjarne's EL er bogholder Anne R. Kristensen, anne@bjarnes-el.dk

direkte tlf. 23 21 47 60.